Downloadinstructies bankmutaties voor boekjaar 2023

Mijn lage tarief is grotendeels gebouwd op automatie, daarom lever je de mutaties zoveel mogelijk aan in een door Excel leesbaar formaat, dus .XLS (als het even kan XLS downloaden!) of als .CSV ("Comma Separated Value" of "komma gescheiden bestand"). Gelukkig kun je van alle Nederlandse banken in een van deze formaten downloaden! Jaaroverzichten kun je downloaden in PDF en dat is prima. Een document scannen en daarna mailen is ongewenst, want dan moet ik toch weer handmatig gaan overtypen...
     Noot: Ik kan echt helemaal niets met MT940 of met Apple 'Numbers' bestanden!
De downloads vooral niet bewerken: zie opmerkingen onderaan. Verder is het van belang uit het jaaroverzicht de begin- en eindsaldi door te geven, het liefst jaaroverzichten - ik heb dat nodig als dubbelcheck, dus een zelf berekend slotsaldo helpt helemaal niets, dan kan ik zelf ook.
Meestal komen jaaroverzichten wat later: dan liever wachten tot je alles compleet is en me alles in een keer mailen.
Banken wijzigen soms hun downloadprocedures. Mocht je iets tegenkomen wat niet werkt, dan stel ik een correctie op hoge prijs!
De hieronder genoemde datums gelden voor boekjaar 2023 - voor eerdere jaren uiteraard aanpassen! 

ABN AMRO
Eerst inloggen via https://www.abnamro.nl/portalserver/mijn-abnamro/mijn-overzicht/overzicht/index.html.
Kies de tab "Zelf Regelen".
1. Eerst alle mutaties downloaden als volgt:
 
- klik op "Overzichten en afschriften", daarna "Bij- en afschrijvingen downloaden", dan nog eens.
 - onder Periode selecteer 01-01-2023 t/m 05-01-2024
 - onder Formaat kies je XLS (click op het pijltje ▼ om het formaat XLS te kiezen)
 - onder Rekeningen vink je àlle BV rekeningen aan (alles in 1 bestand is het beste voor mij!)
 - Met 'download' deze XLS downloaden

Je kunt bij ABN-Amro maar 18 maanden terugkijken in XLS. Als je mutaties mist moet je die handmatig toevoegen. Na "Overzichten downloaden", kies je voor "Bij- en afschrijvingen downloaden" en dan bog eens, dan selecteer je eventueel de rekeninghouder, daarna de rekening (dus niet alle rekeningen). Type overzicht: 'Rekeningafschrift', vervolgens "Meer zoekopties" en kies dan de periode die je mist in het XLS bestand. Duidelijke omschrijvingen zijn belangrijk, met name het kenmerk van mutaties van/naar de fiscus.

2. Als het bovenstaande is gelukt en je hebt een effectenrekening dan heb ik jaaroverzicht nodig, meestal beschikbaar vanaf eind januair. Klik eerst weer op “Overzichten en afschriften”.
 
- Klik op “Financieel Jaaroverzicht downloaden” (en dan nog eens)
 - Kies eerst de BV rekeninghouder. Daaronder klik op "Type Overzicht", kies “Financieel Jaaroverzicht”
 - Rechts klik op “2023 Financieel Jaaroverzicht" en onderin klik op Download.

ING
Eerst inloggen via https://mijn.ing.nl/login/, vervolgens onderin (of links) op "Service" klikken.
Mutaties:
 - kies "Af- en bijschrijvingen downloaden" en dan 'Betaalrekening'
 - selecteer het juiste rekeningnummer (zijn alle rekeningen van de BV, kies "Alle Rekeningen") 
 - kies de juiste periode: van 01-01-2023 t/m 5-01-2024
 - type bestandsformaat "Puntkomma gescheiden CSV"
 - klik op 'Download naar bestanden'
Jaaroverzicht - komt meestal in de loop van januari:
 - klik op "Jaaroverzichten", klik op het jaaroverzicht, dan op 'Bekijken of downloaden (pdf)"
 - Vervolgens deze PDF bewaren/downloaden
 - Als je een separate effectenrekening hebt, download ook het "Jaaroverzicht Beleggingsrekening".
 
KNAB
Eerst inloggen via https://persoonlijk.knab.nl/account/inloggen, als het goed is dan zie je je rekeningnummer(s)
 - klik op het juiste rekeningnummer, dan de tab 'Zoeken & Downloaden'
 - selecteer de juiste periode: 30-12-2022 t/m 5-01-2024, vinkje aan 'bij- en afschrijvingen' en klik dan op 'Zoeken'
 - daarna 'Downloaden', vervolgens kies je 'Microsoft Excel', vervolgens ''selectie downloaden'
 - hun .CSV versie bevat fouten, deze dus niet gebruiken
Dit doen voor alle rekeningen van de BV. Tenslotte het jaaroverzicht: onder 'Overzicht' klik "Persoonlijk archief", "Financiële overzichten", dan op "Fiscaal Jaaroverzicht 2023". Klik op het rode icoontje rechts ervan en dan zie je de PDF die je kunt downloaden (hangt af van de browser).
 
Rabobank
Login in de internetbankieromgeving van de Rabobank en je komt in "Mijn Overzicht", klik vervolgens op de gewenste rekening.
Klik vervolgens bij "Zelf Regelen' op "Downloaden transacties".
Kies als formaat XLS of CSV en klik op "Download" en selecteer de periode 1-1-2023 t/m 5-01-2024.
Herhaal de procedure voor een eventuele spaarrekening van de BV en vergeet het jaaroverzicht niet.
 
SNS
Op www.snsbank.nl inloggen op internetbankieren onder "mijn SNS" met de digipas.
Kies in de linker menubalk voor ‘Downloaden’, daarna klikken op ‘Bij- en afschrijvingen’. Vervolgens:
 - Alle BV rekening(en) aanklikken
 - Kies een periode: van 31-12-2022 t/m 5-01-2024
 - Onder 'Bestandsformaat met IBAN' klik op 'Microsoft Excel, CSV-bestand'.

Van Lanschot
Inloggen op www.evivanlanschot.nl (dus niet op www.vanlanschot.nl).
In de bovenste balk ga naar: Archief en klik op "Jaaropgave Spaar". Dit laat de jaarafschriften in pdf formaat zien.
In de bovenste balk klik op "overzicht". Onderaan deze pagina staat "jaaroverzichten". Als je hier op klikt wordt een pagina geopend waarbij het jaar geselecteerd kan worden waarvan je deze bijschrijvingen zou willen printen en/of er een pdfje van aan te maken. Deze kunnen vervolgens in Excel worden gezet.

Triodos
Download instructies: inloggen op triodos.nl, kies 'Zelf regelen', dan 'Transacties exporteren, kies rekeningnummer, gebruik periode 01-01-2023 t/m 05-01-2024. kies bestandsformaat Excel (xlsx), klik 'Export aanvragen', daarna "Download'.
V.w.b. de beleggingen/certificaten: graag de totale waarde op 1-1-2024 doorgeven: vanuit Zelf regelen, kies 'Rapportages Beleggingen', vindt 'Kwartaalrapportage 2023-4'. Uit het jaaroverzicht nog het saldo van de bankrekening(en) doorgeven, dan heb ik het jaaroverzicht niet nodig.

Garantibank
Inloggen op www.garantibank.nl. Klik op "rekeningen" en daaronder op "transactie zoeken". Nu wordt een venster geopend waarbij de gewenste periode ingegeven kan worden. Klik daarna op "download".
Voor het jaaroverzicht: onder "transactie zoeken" dan met "Ctrl + PrtScn" de pagina kopiëren dan kan naar een Word of Paint document opgeslagen worden.

Andere banken
Info volgt later - als iemand hier wil bijdragen, dan graag! Alvast bedankt! 

Downloads svp niet bewerken!
Ik wil echt de pure onbewerkte downloads ontvangen. Als je het bestand bewerkt werken mijn macro's meestal niet meer, wat (soms veel) extra tijd kost. Bewerkingen zoals toevoegen van verduidelijkingen, samenvoegen van posten, aanpassen van rentedata en verwijderen van kolommen, hoe goed bedoeld ook, leiden vaak tot veel extra (zoek)werk. Soms levert het openen in Excel en opnieuw bewaren al problemen op! Ik kan ook echt niets met Apple bestanden...
Als je zelf je zaken bijhoudt in een speciaal spreadsheet dan is dat prima (ook heel leerzaam!) en wil ik dat graag ontvangen, maar ik zal het alleen gebruiken als ondersteunende informatie op de onbewerkte downloads.
 
Vanuit PDF's mutaties in spreadsheet invoeren
Als je veel mutaties alleen in PDF hebt dan is er een spreadsheet om deze zaken in te voeren. Als je dit spreadsheet gebruikt minimaliseert dat het werk voor zowel jezelf als voor mij! Gebruik ook altijd de transactiedatum, niet de rentedatum en van mutaties van/naar de Belastingdienst heb ik in ieder geval ook het kenmerk nodig...