Opheffen / liquideren van je stamrecht BV - all-in € 345 (excl. btw)!

Een stamrecht BV kan pas worden opgeheven als het gehele stamrecht is uitgekeerd, dan wel dat het stamrecht na toestemming van de fiscus is omgezet naar stamrechtbanksparen. Een eventueel resterende winstreserve kan worden uitgekeerd als dividend.
Het kan ook zijn dat, na innen van alle vorderingen en betalen van schulden, er onvoldoend geld over is om het gehele stamrecht uit te keren, ook dan kan de BV worden opgeheven. Er dan moet wel worden gecheckt of die verliezen zakelijk zijn (dus geen schulden aan DGA en/of familie kwijtgescholden, geen dividend uitgekeerd of aandelenkapitaal onttrokken) anders kan de fiscus het later zien als onzakelijk handelen met alle gevolgen van dien.
Nauwkeurig afhandelen is nodig omdat de stamrecht BV bruto geld beheert en de staat voor (zeg bijna de helft) belasting wil innen.

Ik begeleid je bij het hele proces: berekeningen van slotuitkering of overdrachtswaarde, toestemming fiscus als nodig, loonheffingen, dividend en -belasting, inclusief afmelden van de BV bij de instanties met benodigde documenten en de bijbehorende afwikkeling.
Inbegrepen in de prijs is ook het opstellen van jaarstukken over het opheffingsjaar! Daarom geldt soms een meerprijs - zie hiervoor 'jaarrekening', onderste alinea. Verzorg ik nu je jaarstukken nog niet dan komt er dus sowieso € 50 + btw bij vanwege overname van andere adviseur. Verder ga ik uit van een stuk zelfwerkzaamheid zoals op de home pagine beschreven.

Kan ik je niet helpen omdat je een standaard BV hebt die je wilt opheffen, dan verwijs ik je graag door naar http://www.opheffen-bv.nl.

Oprichten van een stamrecht BV - all-in € 645 (excl. btw)!

signatureOprichten van een stamrecht BV is alleen nog nuttig voor het omzetten van een bestaand stamrecht (vanuit stamrechtbanksparen, stamrechtverzekering of een andere stamrecht/pensioen-BV) naar een stamrecht BV om meer flexibiliteit te hebben.

Het totale traject voor het oprichten van een Stamrecht BV zal in het algemeen de volgende zaken omvatten: kiezen/checken naam BV, aanvragen BV bankrekening bij ABN-AMRO, doorspreken voorstel statuten, formeel inschrijven bij de KvK, statuten van de BV, notariële akte, register aandeelhouders, opstellen stamrechtovereenkomst tussen BV en uitkeringsgerechtigde en het opstellen van de documenten voor de huidige verzekeraar of bank.
Wat precies wel en niet moet worden gedaan is overigens per situatie weer verschillend.

Ik kan dit hele proces voor je verrichten, inclusief de zaken die door de notaris moeten worden gedaan zoals het oprichten, voor een basisprijs van slechts € 645 (exclusief btw). Alle kosten komen ten laste van de BV en zijn dus aftrekbaar.

Als de tijd het toelaat kom ik bij je thuis om afspraken vast te leggen, het totale plan van aanpak door te spreken, alvast de nodige formulieren in te vullen en uitleg te geven over de financiële bedrijfsvoering.

Niet inbegrepen kosten zijn:
- de kosten voor het tekenen van de stukken bij je eigen notaris (kost meestal enkele tientjes, maar is gratis bij mijn notaris)
- aanvragen bankrekening als je een andere bank wilt dan ABN-AMRO (leidt ook tot vertraging)
- de jaarlijks terugkerende lasten zoals bankkosten en opstellen jaarstukken
- als ik bij je op bezoek kom een bijdrage in de autokosten (in overleg)
Er zijn meerkosten indien het gaat over het overzetten van meer dan één stamrechtbankspaarrekening of stamrechtverzekering naar de BV.

De StamrechtIngenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!

Contact: tinus@StamrechtIngenieur.nl - 06 13 99 44 03