eHerkenning - onontkoombaar!

Vanaf januari 2020 moet de aangiftes loonheffingen en VpB on-line gebeuren (en ook voor de BTW aangifte van enkele stamrecht BV's). Het on-line inloggen moet zeer veilig gebeuren en de overheid eist daarom 'eHerkenning'. Er zijn daarvoor diverse niveau's gedefinieerd en de fiscus eist minimaal EH3. Dat is een 2-factor inlog methode, dus een combinatie van twee onafhankelijke media, bijvoorbeeld inlogcode/wachtwoord plus een bevestiging via SMS of een token. Zie ook deze site van de overheid waar de erkende aanbieders te vinden zijn.

Even voor de duidelijkheid: wat er verandert is het on-line aangifte doen en de manier van inloggen, de rest blijft hetzelfde, dus ook dat ik als vanouds de jaarstukken opstel en de invulinstructies verzorg. 

Elke 'rechtspersoon', dus ook elke stamrecht BV, moet òf zelf eHerkenning aanvragen òf een adviseur machtigen via een zgn. 'ketenmachtiging'. In het laatste geval zal de adviseur dit voor de BV regelen bij de leverancier van eHerkenning en het is wat goedkoper. Dan kan alleen de adviseur de aangiftes doen, dus dat kost weer wel extra. 

Het vervelende is tweeledig: er worden externe bedrijven ingeschakeld, dus het kost geld. Verder is er ook eenmalig een persoonlijke identificatie nodig bij de aanbieders (met soms extra kosten, soms ook simpelweg on-line).
Er is wel in een compenstatie voorzien, maar deze is uitermate dun - ze deze link.

Ik ben inmiddels (januari 2020) door het proces heen en het kostte me voor 3 jaar alles bij elkaar een kleine 3 weken en bijna € 109,- bij We-ID (v/h Connectis).
Ketenmachtiging kost als richtwaarde € 25 per client per jaar (incl. BTW), persoonlijke identificatie is niet nodig. 
Ik kan alleen ketenmachtiging regelen, geen eHerkenning, dat moet de BV zelf doen. Verder: je kan niet mixen, dus via mij ketenmachtiging regelen en toch zelf de de aangiftes doen…

Ik kan tegen een meerprijs via ketenmachtiging de aangiftes voor je stamrecht BV verzorgen. Ik kan dat maar in beperkte mate doen, anders kom ik gewoon tijd te kort om alle jaarrekeningen op te stellen! Zelf eHerkenning aanvragen en de aangiftes blijven doen is het goedkoopst.

De keuzemogelijkheden en een prijsvergelijking:
1. Je doet alles zelf: de BV vraagt zelf eHerkenning aan en dat kost ongeveer € 30-40 per jaar (soms de eerste keer meer i.v.m. identificatie). Mijn factuur blijft hetzelfde, de BV betaalt zelf separaat de kosten van eHerkenning aan de leverancier.
2. Ik doe de VpB aangifte voor je: ik regel ketenmachtiging en de extra kosten worden 20 (ketenmachtiging) + €50 (VpB aangifte) + btw = 84.70 per jaar. De BV betaalt zelf niets aan de leverancier van eHerkenning. Mijn factuur bestaat dus uit de normale kosten + €84.70, dat is dus ongeveer €50 duurder dan zelf doen.
3. Ik doe aangiftes VpB èn loonheffingen: dan worden de extra kosten €
20 (ketenmachtiging) + 50 (VpB aangifte) + 50 (loonheffingen aangifte) + btw = 146.41.  De kosten voor de BV worden dan de standaardkosten + €146.41. Alles zelf doen is dus ongeveer €110 goedkoper.

Toch nog even: het opstellen van de jaarstukken blijf ik natuurlijk gewoon als voorheen doen! Dat staat in principe los van eHerkenning of ketenmachtiging die uitsluitend nodig is om in te kunnen loggen om aangifte te doen.

Het devies van de StamrechtIngenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!

Contact: 06 13 99 44 03 of zie de contact pagina.